ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 | ALGEMEEN


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ‘De Houttwist’ en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij ‘De Houttwist’ uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen ‘De Houttwist’ en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2 | TOEPASSELIJKHEID


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes  van ‘De Houttwist’ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand met de klant.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld via de webwinkel van de ‘De Houttwist’: www.dehouttwist.nl

 

ARTIKEL 3 | PRIJZEN EN AANBIEDINGEN


Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
Producten kunnen in het echt anders overkomen dan op de website van ‘De Houttwist’ geplaatste foto’s. Kleuren en formaten kunnen door beeldschermresolutie, belichting en optische vertekening afwijken van de werkelijkheid.

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ‘De Houttwist’ bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

‘De Houttwist’ kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

ARTIKEL 4 | VERZENDKOSTEN


De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 3,95 – € 6,95 bij bestellingen met een totaalbedrag onder de €35,-
Bij bestellingen met een totaalbedrag boven de € 35,-  worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.
Voor bestellingen die met pakketpost naar België en Duitsland worden verzonden, bedragen de verzendkosten standaard € 17,95
Voor bestellingen die niet met pakketpost naar België en Duitsland kunnen worden verzonden bedragen de verzendkosten € 59,- (meubeltransport)
De gratis verzending wordt niet toegepast op meubelen die afgeprijsd zijn, deze meubelen kunnen afgehaald worden uit onze werkplaats/showroom. Eventueel is verzending van deze meubelen mogelijk tegen meerprijs.

 

ARTIKEL 5 | LEVERINGEN


‘De Houttwist’ streeft er naar om alle bestellingen binnen 3-30 werkdagen doch uiterlijk 5 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 5 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.
Bij groot transport ontvangt u per mail een leveringsdatum, deze mail dient u beantwoorden om de leveringsdatum te bevestigen of om een nieuwe leveringsdatum voor te stellen.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 5 werkdagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Het kan voorkomen dat het product niet geheel stofvrij aan de klant geleverd wordt, dit komt doordat de producten rechtstreeks in en vanuit de productie/werkplaats worden ingepakt en verzonden.

De bestelling zal met een extern transportbedrijf, PostNL of DHL worden geleverd.

Levering door extern transportbedrijf:
Het meubel wordt bezorgd per colli of pallet en is ingepakt met folie.
U ontvang de avond voor levering of vroeg in de ochtend op de bezorgdag een tijdsindicatie per mail en/of sms, we kunnen helaas niet eerder een tijdsindicatie aangeven omdat de planning kort van te voren wordt gemaakt.
De randen en hoeken worden voorzien van beschermingsmateriaal.
Onze vervoerder levert het meubel bij u af tot aan de eerste (voor) deur van de begane grond. Dus niet verder in de woonruimte en niet naar een etage.
Het meubel dient door u zelf in huis te worden gebracht, tevens willen we u adviseren om extra hulp hiervoor in te schakelen.
De pallet en het verpakkingsmateriaal blijven bij u achter.

Levering door PostNL of DHL:
U ontvangt automatisch per mail een track&trace om de bestelling te kunnen volgen.
Het pakket wordt voorzien van beschermingsmateriaal en de randen en hoeken worden extra beschermd.

‘De Houttwist’ is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post- en pakketbezorgers.
‘De Houttwist’ is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

‘De Houttwist’ betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van ‘De Houttwist’ worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

ARTIKEL 6 | BETALINGSMOGELIJKHEDEN


De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

De klant dient de bestelling/opdracht te plaatsen via de website van ‘De Houttwist’.
‘De Houttwist’ zal na ontvangst van de bestelling een opdrachtbevestiging met daarin de factuur per e-mail naar de klant sturen. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden : Contant of met een pintransactie in de winkel bij afhalen, PayPal, Vooraf overmaken, iDEAL, Bancontact of Achteraf betalen. ‘De Houttwist’ accepteert iDEAL betalingen van Nederlandse banken. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd.

Ontbinding van de overeenkomstige bestelling mag binnen 24 uur na de opdrachtbevestiging van ‘De Houttwist’.

 

ARTIKEL 7.1 | RECLAMATIE & RETOURNEREN VAN TOEPASSING OP ´MEUBELS´


‘De Houttwist’ doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 24 uur na ontvangst per email van op de hoogte te stellen. ‘De Houttwist’ zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

Klachten dienen bij voorkeur per e-mail te worden ingediend bij ‘De Houttwist’, er zal dan zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de desbetreffende klant.

Indien er binnen 36 uur door ‘De Houttwist’ geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat ‘De Houttwist’ er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Koper heeft het recht de door ‘De Houttwist’ geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ‘De Houttwist’ de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Wanneer de door ‘De Houttwist’ afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.

ARTIKEL 7.2 | RECLAMATIE & RETOURNEREN VAN TOEPASSING OP ´VLOEREN´

Wil je vloerproducten ruilen of retourneren? Geen probleem, mits je de onderstaande punten in acht neemt.

Omruilen kan alleen binnen 14 dagen na factuurdatum.
De transportkosten voor het retourneren zijn voor uw eigen rekening en kunnen niet op ‘De Houttwist’ worden verhaald
Restpartijen, beschadigde en geopende pakken kunnen wij niet retour nemen.
Goederen worden niet afgehaald.

ARTIKEL 8 | KLACHTENREGELING


Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

ARTIKEL 9 | GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID


Producten kunnen in het echt anders overkomen dan op de website van ‘De Houttwist’ geplaatste foto’s.
Kleuren en formaten kunnen door beeldschermresolutie, belichting en optische vertekening afwijken van de werkelijkheid. Het gebruikte hout kan per plank en product verschillen in kleur en houtstructuur.

De producten worden gemaakt van (gebruikte) natuurlijke materialen en grotendeels met de hand vervaardigd. De producten worden goed geschuurd en zijn grotendeels splintervrij.
Het hout dat is gebruikt is op professionele wijze gedroogd en verwerkt. Daardoor kunnen kleine oneffenheden voorkomen, zoals een scheur(tje), barst of knoest. Dit hoort bij het hout en de uitstraling van het product en wordt als acceptabel beschouwd.

Een natuurproduct als hout kan door schommelingen in de temperatuur en luchtvochtigheid gaan werken. Hierdoor kunnen kleine scheurtjes, kieren of oneffenheden ontstaan. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de constructie van het product. De verbindingen zijn waar nodig geschroefd en verlijmd.

Indien de klant een beroep wil doen op de garantie van het product, dan zien wij graag een duidelijke gedetailleerde omschrijving met foto’s van het mankement tegemoet, deze mag per mail worden gestuurd naar: info@dehouttwist.nl
Wanneer door ons is vastgesteld dat het geleverde product gebrekkig is, en de klant dit tijdig aan ons bekend heeft gemaakt. Zal De Houttwist binnen een redelijke tijd zorg dragen aan een oplossing of herstel van het product.
De garantie op onze producten vervalt wanneer deze door de klant wordt aangepast of behandeld.

De Houttwist’  draagt het risico van beschadiging en verlies van de producten tijdens het versturen naar de klant. De klant dient direct na ontvangst het product te controleren, en bij beschadiging contact op te nemen met ‘De Houttwist’.

‘De Houttwist’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ‘De Houttwist’.

De aansprakelijkheid van ‘De Houttwist’ is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ‘De Houttwist’, dan wel tussen ‘De Houttwist’ en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ‘De Houttwist’, is ‘De Houttwist’ niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ‘De Houttwist’.

 

ARTIKEL 10 | OVERMACHT


‘De Houttwist’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ‘De Houttwist’ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘De Houttwist’ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. ‘De Houttwist’ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als ‘De Houttwist’ het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

 

ARTIKEL 11 | PRIVACY


‘De Houttwist’ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

 

ARTIKEL 12 | TOEPASSELIJK RECHT


Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

ARTIKEL 13 | COPYRIGHT


Het is verboden om zonder toestemming tekst- en/of beeldmateriaal van de website www.dehouttwist.nl te gebruiken.

 

ARTIKEL 14 | PLAGIAAT


Ook is het verboden om de getoonde producten op de website en geleverde producten zelf na te maken en op de markt te brengen. Dit doen wij om zo het werk van  onze werknemers/cliënten van Stichting Wil te waarborgen en te behouden.

 

ARTIKEL 15 | IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER


‘De Houttwist’
Eigenaar:                    Tjeerd van Houten
Adres:                          Dwarsryd 5, 9291 NL, Kollum
Telefoon :                    085-8200985
E-mail :                         info@dehouttwist.nl
KvK nummer :          82221367
BTW nummer :         NL862380108B01
Bankgegevens :       NL67ABNA0599373121 t.n.v. ‘De Houttwist’ te Kollum